Borislav Stjepanovic

Glumac i režiser Rođen je u selu Planinica, opština Vareš, u Bosni i Hercegovini 1946. godine. Posle završene srednje škole došao je u Beograd gde je upisao jugoslovensku i svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, a istovremeno je počeo i da glumi. U početku samo amaterski u Krsmancu. Rešava da upiše i Akademiju za pozorište gde uspešno diplomira 1971. godine. Odmah počinje da se bavi pedagoškim radom - već 1971. godine kao asistent na predmetima Dikcija i Gluma. Učestvovao je u osnivanju Akademije scenskih umetnosti u Sarajevu, gdje je radio od 1981. do 1992. godine. Školske 1992/93. godine bio je profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Jedan je od osnivača i Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju (1994. godine), gdje i danas radi kao redovni profesor na predmetu Gluma. Kao gostujući profesor predavao je glumu i na Umetničkoj akademiji u Osijeku. Uporedo sa pedagoškim radom razvijala se i njegova glumačka karijera. Odigrao je više od pedeset filmskih uloga: Sećaš li se Doli Bel, Ko to tamo peva, Čudo neviđeno, Miris dunja, Kuduz, Gluvi barut, Urnebesna tragedija, Ničija zemlja, Ovo malo duše itd. Na televiziji je igrao u brojnim tv filmovima i serijama: Andra i Ljubica, Bife Titanik,Građani sela Luga, Osma ofanziva, Volim i ja narandže, Naša mala klinika, Lud-zbunjen-normalan itd. Kao kompletan dramski umetnik igrao je u brojnim pozorištima bivše Jugoslavije; kao pravi pravi pedagog napisao je pet knjiga iz pedegogije glume, kao režiser radio je u Sarajevu, Mostaru i Podgorici. Za glumački i pedagoški rad dobio je brojna priznanja i nagrade.