Vesna Pecanac

Vesna Pećanac
Glumica

Vesna Pećanac, srpska flmska, pozoriŠna i televizijska glumica, rodjena je 1947. godine u Ljubljani.
Shodno oč evom zaposlenju pri vojsci, zajedno sa roditeljima (poreklom iz Krajine) selila se iz grada u grad. Do dvadesete godine odrastala je u dvadeset gradova Širom SFRJ. Osnovnu Školu uč ila je u osam Škola, a srednju u (samo) dve. Zahvaljujući tim stalnim selidbama uspela je da nauč i jezike svih naroda  bivŠe YU , Što joj je kasnije  izuzetno pomoglo u njenim ulogama.
U Beogradu je  započ ela studije ekonomije, ali se ipak opredelila za glumu. Akademiju za  glumu je  upisala  u Beogradu iz prvog puta zahvaljujći sjajnim imitacijama.
Već 1972. godine postaje č lan Ateljea 212 gde uz vrsna glumač ka imena igra na sceni.
Na  filmu je glumela u legendarnim ostvarenjima č uvenog režisera Živka Nikolića ( za koga je bila udata) :  "Lepota poroka", "Č udo neviđeno", "U ime naroda", "Smrt gospodina Goluže", a gledali smo je i u serijama drugih autora "PozoriŠte u kući" "Filip na konju", "Povratak otpisanih","Oriđinali"  itd.  Svi je svakako pamte kao veselu, krupnooku Jeku u seriji ‘Đekna joŠ nije umrla, a kad će ne znamo’.
Kako sama kaže, u životu je  imala pet velikih uč itelja: oca Nikolu, majku Bosiljku, profesora Tadiju Cvetića, upravnicu Ateljea 212 Miru Trailović i supruga  živka Nikolića (prerano preminulog).
Vesna je toliko volela scenu da nikada nije želela da prestane da igra. Kada je za kratko vreme izgubila supruga i oba roditelja, nije mogla da gleda kako se ljudi smiju, otiŠla je  u penziju na sopstveni zahtev.
Na scenu se vratila dvoč asnovnom monokomedijom "O, kakav divan dan" koju već osamnaest godina izvodi na pozoriŠnim scenama, Školama, fakultetima, simpozijumima (jubilarno 1800.izvodjenje bilo je 2016.godine).

Živi u Beogradu.